top of page

Etimesgut Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ANKARA

Türkiyenin ilk yeşil kamu binaları projesi kapmasımda yapımı tamamlanmıştır.

   

 • Trijenerasyon Sistemi 
   

 • Rüzgar Tribünü
   

 • Güneş Panelleri
   

 •  Solarwall
   

 •  Toprak kaynaklı ısı pompası
   

 •  Güneş bacaları
   

 •  Yağmur suyu toplama sistemi
   

 •  Gri su sistemi 
   

 •  Bina Otomasyon Sistemi 


Okul estetik, sürdürülebilir, basit, kalıcı, esnek, erişilebilir, kullanıcı dostu olup örnek bir projedir. ‘Enerji verimli’ okulda ısıtma ve soğutma yükleri azaltılarak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak, enerji verimliliği yüksek mekanik ve havalandırma stratejilerini uygulanarak enerji tasarrufu saglanmıştır.

bottom of page